Cho có12 độ =sin 18 độ +sin x độ ,giá trị dương nhỏ nhất của x là

Question

Cho có12 độ =sin 18 độ +sin x độ ,giá trị dương nhỏ nhất của x là

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-10T07:10:51+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:11:56+00:00

  $\sin x^o=\cos 12^o-\sin 18^o$

  $\Leftrightarrow \sin x^o=\cos 12^o-\cos 72^o$

  $\Leftrightarrow \sin x^o=2\sin 42^o\sin 30^o$

  $\Leftrightarrow \sin x^o=\sin 42^o$ 

  $\Leftrightarrow x^o=42^o+k360^o$ hoặc $x^o=138^o+k360^o$

  x dương nhỏ nhất nên $x=42^o$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )