Cho công thức chung của este X mạch hở (CnH2n-1COO)2CmH2m số liên kết pi trong X là??

Question

Cho công thức chung của este X mạch hở (CnH2n-1COO)2CmH2m số liên kết pi trong X là??

in progress 0
Maria 3 tuần 2021-07-10T12:06:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:07:57+00:00

  Đáp án

  Có 4 liên kết \(\pi\)

  Hướng dẫn giải chi tiết

  Công thức phân tử của este này là 

  \({C_{2n + m + 2}}{H_{4n + 2m – 2}}{O_4}\)

  Ta có:

  \(k = \pi  = \frac{{2C + 2 – H}}{2} = \frac{{(2n + m + 2).2 + 2 – (4n + 2m – 2)}}{2} = 4\)

  Vậy este này có 4 liên kết \(\pi\)

  0
  2021-07-10T12:08:29+00:00

  $C_nH_{2n-1}$: gốc $1\pi$, ứng với anken $C_nH_{2n}$

  $C_mH_{2m}$: gốc no, ứng với ankan $C_mH_{2m+2}$

  Mỗi gốc $C_nH_{2n-1}COO$ có $2\pi$ do $COO$ $1\pi$

  $\to X$ có $4\pi$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )