Cho công thức y=2x+5. Hai đại lượng ý và x có tỉ lệ thuận với nhau hay không ? Tại sao ?

Question

Cho công thức y=2x+5. Hai đại lượng ý và x có tỉ lệ thuận với nhau hay không ? Tại sao ?

in progress 0
Eliza 3 tuần 2021-08-20T05:10:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:11:47+00:00

  Đáp án: 2 đại lượng y và x không tỉ lệ thuận với nhau

   

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử, ngược lại, 2 đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau

  ⇒ Khi thay 2 giá trị bất kì của x vào ta được 2 giá trị tương ứng của y mà tỉ số tương ứng luôn không đổi

  Gọi 2 giá trị đó là $x_1;x_2(x_1\neq x_2)$

  Gọi 2 giá trị y tương ứng với chúng là $y_1;y_2$

  Ta có: $y_1=2x_1+5;y_2=2x_2+5$

  Theo tính chất tỉ lệ thuận, ta có:

  `\frac{x_1}{y_1}=\frac{x_2}{y_2}`

  $⇒x_1y_2=x_2y_1$

  $⇒x_1(2x_2+5)=x_2(2x_1+5)$

  $⇒2x_1x_2+5x_1=2x_1x_2+5x_2$

  $⇒5x_1=5x_2$

  $⇒x_1=x_2$ trái với điều kiện $x_1\neq x_2$

  Vậy điều giả sử ban đầu là sai, hay ta có điều phải chứng minh.

   

   

  0
  2021-08-20T05:12:15+00:00

  y=2x+5 với x=1⇒y=7 

                      x=2⇒y=9

  Như vậy khi x tăng thì y cũng tăng nhưng x tăng 2 lần thì y ko tăng 2 lần nên hai đại lượng này ko tỉ lệ thuận với nhau.

  Nếu y=2x thì hai đại lượng này tỉ lệ thuận 

  NOCOPPY@

  CHÚC BN HỌC TỐT ^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )