Cho cos a = -12/13 và pi/2

Question

Cho cos a = -12/13 và pi/2

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-07-28T16:11:13+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:12:43+00:00

  Đáp án:

  $\sin a=\dfrac{5}{13}\\
   \tan a=\dfrac{-5}{12}$

  Giải thích các bước giải:

  $\sin^2a+\cos^2a=1\\
  \Rightarrow \sin^2a=1-\cos^2a=1-\left ( \dfrac{-12}{13} \right )^2=\dfrac{25}{169}\\
  \Rightarrow \sin a=\pm \dfrac{5}{13}$
  Vì $\dfrac{\pi}{2}<a<\pi$
  Nên $\sin a>0\Rightarrow \sin a=\dfrac{5}{13}$
  $\Rightarrow \tan a=\dfrac{\sin a}{\cos a}=\dfrac{\dfrac{5}{13}}{\dfrac{-12}{13}}=\dfrac{-5}{12}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )