cho cùng 1 lượng axit h2so4 tác dụng với na2co3 và NaHco3 thì chất nào sinh ra khí co2 nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lần

Question

cho cùng 1 lượng axit h2so4 tác dụng với na2co3 và NaHco3 thì chất nào sinh ra khí co2 nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lần

in progress 0
Samantha 3 ngày 2021-12-07T01:19:11+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:20:17+00:00

  H2SO4 + Na2CO3 ==> Na2SO4 + CO2 + H2O (1)

  1………………………………………………………………….1

  H2SO4 + 2NaHCO3 ==> Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O (2)

  1…………………………………………………………………..2

  Đặt nH2SO4= 1mol

  Nhìn vào pt ta thấy tỉ lệ mol của CO2 ở pt (1) và (2) là 1:2

  Vậy NaHCO3 sinh ra khí CO2 nhiều hơn 2 lần

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )