cho D = { 2 , 6 , 10 , 14 ……} tìm số phần tử đứng thứ 80

Question

cho D = { 2 , 6 , 10 , 14 ……}
tìm số phần tử đứng thứ 80

in progress 0
Reese 3 tháng 2021-09-11T15:17:53+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T15:19:43+00:00

  Phần tử đứng thứ 80 là : 

  2 + (80 – 1) . 4 = 318

  Vậy phần tử đứng thứ 80 là 318

  0
  2021-09-11T15:19:43+00:00

  Đáp án:

  Phần tử đứng thứ $80$ là:

   $2 + (80-1).4 = 318$

        Đáp số: $318$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )