Cho d : y=mx-2m+5. A(-1;-2). Tìm m để khoảng cách từ A đến d nhỏ nhất

Question

Cho d : y=mx-2m+5. A(-1;-2). Tìm m để khoảng cách từ A đến d nhỏ nhất

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-08-25T07:52:37+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:54:21+00:00

  Đáp án:

   $m=\dfrac{7}{3}$

  Giải thích các bước giải:

  Khoảng cách từ A đến d nhỏ nhất khi và chỉ khi điểm A thuộc đường thẳng d

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow  – 2 = m.\left( { – 1} \right) – 2m + 5 \Leftrightarrow  – 2 =  – m – 2m + 5\\ \Leftrightarrow  – 7 =  – 3m \Leftrightarrow m = \dfrac{7}{3}\end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )