cho (d): y=mx+m-1. Tính khoảng cách lớn nhất từ O đến (d)

Question

cho (d): y=mx+m-1. Tính khoảng cách lớn nhất từ O đến (d)

in progress 0
Arya 1 năm 2021-08-20T03:17:51+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:19:32+00:00

  Đáp án:

  Khoảng cách lớn nhất từ O đến d là: $\sqrt[]{2}$

  Giải thích các bước giải:

  Ta thấy d luôn đi qua điểm $A(-1,-1)$ Do:

  $$-1=-m+m-1$$

  $\rightarrow \text{Khoảng cách từ O đến d: }d(O,d)\le OA=\sqrt[]{2}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )