Cho đa thức A= (x+3)(x^2 -3x+9) -x(x+2)(x-2) +x^2 -5x CM: A>0 với mọi số thực

Question

Cho đa thức A= (x+3)(x^2 -3x+9) -x(x+2)(x-2) +x^2 -5x
CM: A>0 với mọi số thực

in progress 0
Maya 1 năm 2021-09-11T16:35:28+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:36:48+00:00

  Đáp án:

  X=3/5và x=+_√2

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-11T16:37:23+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  A=(x+3)(x^2 -3x+9) -x(x+2)(x-2) +x^2 -5x

  = $x^{3}$ +27-x($x^{2}$-4)+ $x^{2}$ -5x

  =$x^{3}$ +27-$x^{3}$ +4x+$x^{2}$ -5x

  =$x^{2}$ -x+27=$(x-\frac{1}{2} )^{2}$+26$\frac{3}{4}$ >0 với mọi x ∈R

  Vậy A>0 ∀x ∈R (đpcm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )