cho đa thức f(x)= $x^{4}$ + $2x^{3}$ – $2x^{2}$ – $6x^{}$ + 5 trong các số sau, : 1; -1; 2; -2 số nào là nghiệm của đa thức f(x)?

Question

cho đa thức f(x)= $x^{4}$ + $2x^{3}$ – $2x^{2}$ – $6x^{}$ + 5
trong các số sau, : 1; -1; 2; -2 số nào là nghiệm của đa thức f(x)?

in progress 0
Melody 2 năm 2021-09-20T14:53:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:55:06+00:00

  Chúc bạn học tốt :3

   

  0
  2021-09-20T14:55:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Thay `x=1` vào `f(x)` ta có :

  `f(1)=1^4+2.1^3-2.1^2-6.1+5=0`

  `=>x=1` là nghiệm của `f(x)`

   Thay `x=-1` vào `f(x)` ta có :

  `f(1)=(-1)^4+2.(-1)^3-2.(-1)^2-6.(-1)+5=8`

  `=>x=-1` ko là nghiệm của `f(x)`

   Thay `x=2` vào `f(x)` ta có :

  `f(1)=2^4+2.2^3-2.2^2-6.2+5=17`

  `=>x=2` ko là nghiệm của `f(x)`

   Thay `x=-2` vào `f(x)` ta có :

  `f(1)=(-2)^4+2.(-2)^3-2.(-2)^2-6.(-2)+5=9`

  `=>x=-1` ko là nghiệm của `f(x)`

  Vậy `x=1` là nghiệm của `f(x)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )