Cho đa thức f(x) = ax^2 + bx + c. Chứng tỏ rằng f(-2).f(3) ≤ 0 nếu 13a + b + 2c = 0

Question

Cho đa thức f(x) = ax^2 + bx + c. Chứng tỏ rằng f(-2).f(3) ≤ 0 nếu 13a + b + 2c = 0

in progress 0
Faith 7 giờ 2021-09-16T17:52:08+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T17:53:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : F ( -2 ) + F ( 3 ) = ( 4a − 2b + c ) + ( 9a + 3b + c )

                                      = 13a + b + 2c

                                      = 0    (Do 13+2b+c=0)
  => F ( -2 ) và F ( 3 ) là hai số đối nhau
  => F ( -2 ) . F ( 3 ) ≤ 0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )