cho đa thức f(x) thỏa mãn điều kiện F(x)= x + 10 với mọi x thuộc R Tính F(2)

Question

cho đa thức f(x) thỏa mãn điều kiện F(x)= x + 10 với mọi x thuộc R Tính F(2)

in progress 0
Valerie 4 tháng 2021-08-16T04:03:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:04:24+00:00

  Đáp án: `F(2)=12`

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: 

      `F(x)=x+10`

  `=> F(2) =2+10=12`

  Vậy `F(2)=12`

  0
  2021-08-16T04:04:40+00:00

  Đáp án:

   F(2)=12

  Giải thích các bước giải:

   F(x)=x+10

  <=>F(2)=2+10

  <=>F(2)=12

                           {chỉ cần thay x=2 là đc mà bn, hi}Ư

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )