: Cho DABC có ????̂< ????̂< 90 . Kẻ đường vuông góc AH từ A đến BC. Gọi D là điểm nằm giữa A và H. a So sánh ????????????̂ và ????????????̂ ?

Question

: Cho DABC có ????̂< ????̂< 90 . Kẻ đường vuông góc AH từ A đến BC. Gọi D là điểm nằm giữa A và H. a So sánh ????????????̂ và ????????????̂ ?

in progress 0
Elliana 7 ngày 2021-12-07T23:45:32+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:47:03+00:00

  Đáp án:

  Cho DABC có ????̂< ????̂< 900 . Kẻ đường vuông góc AH từ A đến BC. Gọi D là điểm nằm giữa A và H.

  ⇒ Tứ giác DABC có 1 góc D rồi mà còn gọi D nằm giữa A và H kiểu gì ??? Em đọc lại đề xem 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )