Cho dãy chất được biểu diễn bằng công thức hóa học như sau: Cl2, Fe, NaOH, MgO, F2, Hg, AgCl, C4H8, CH3Cl. Số đơn chất trong dãy trên là A. 3

Question

Cho dãy chất được biểu diễn bằng công thức hóa học như sau: Cl2, Fe, NaOH, MgO, F2, Hg, AgCl, C4H8, CH3Cl. Số đơn chất trong dãy trên là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

in progress 0
Aaliyah 3 tháng 2021-08-31T03:12:02+00:00 2 Answers 738 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:13:09+00:00

  Đáp án:

  $B.4$

  Giải thích các bước giải:

  $B.4$

  Các đơn chất là: $Cl_2,Fe,F_2,Hg$

  0
  2021-08-31T03:13:41+00:00

  Cho dãy chất được biểu diễn bằng công thức hóa học như sau: Cl2, Fe, NaOH, MgO, F2, Hg, AgCl, C4H8, CH3Cl. Số đơn chất trong dãy trên là

  A. 3

  B. 4

  C. 5

  D. 6

  các chất đó là:Cl2, Fe, F2, Hg

  cho tui hay nhất

  không cho tui quạo!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )