Cho dãy số: 1,1; 2,2; 3,3; 4,4; … ; 97,9; 99,0 Hỏi tính nhanh tổng của dãy số trên.

Question

Cho dãy số: 1,1; 2,2; 3,3; 4,4; … ; 97,9; 99,0
Hỏi tính nhanh tổng của dãy số trên.

in progress 0
Natalia 3 tháng 2021-09-15T19:43:15+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:44:40+00:00

  Đáp án:

  4504,5 đơn vị

  Giải thích các bước giải:

   Có tất cả số số hạng trong dãy số là :

  ( 99,0 – 1,1 ) : 1,1 +1 = 90 ( số )

  Tổng của dãy số là :

  ( 99,0 + 1,1 ) x 90 : 2 = 4504,5 ( đơn vị )

  Đ/s : 4504,5 đơn vị

  0
  2021-09-15T19:45:08+00:00

  Đáp án: $4504,5$

  Giải thích các bước giải:

  Có tất cả số hạng trong tổng trên là:

  $(99-1,1):1,1+1=90$ (số hạng)

  Tổng trên bằng:

  $(99+1,1).90:2=4504,5$

  Lưu ý: Dấu . là dấu nhân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )