cho dãy số 1;3;5;7;9;…;31. Dãy số trên gồm sao nhiêu số hạng ? Nhanh nha

Question

cho dãy số 1;3;5;7;9;…;31. Dãy số trên gồm sao nhiêu số hạng ?
Nhanh nha

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-09-11T02:33:22+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T02:34:37+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Vì mỗi số hạng ở đây là số lẻ hơn kém nhau 2 đơn vị nên:

  ( Số cuối cùng – Số đầu tiên ) chia cho mỗi số liên tiếp cách nhau bao nhiêu đơn của mỗi rồi cộng 1 như sau:(31-1) ÷2 +1 = 16 

  Vậy dãy số đó có 16 số hạng 

  0
  2021-09-11T02:34:50+00:00

  Vì mỗi số hạng ở đây là số lẻ hơn kém nhau 2 đơn vị nên áp dụng công thức 

  ( Số cuối – Số đầu ) ÷ khoảng cách +1 

  (31-1) ÷2 +1 = 16 

  Vậy dãy số trên có 16 số hạng 

  Xin 5* và ctrlhnh 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )