Cho dãy số : 19, 28, 37, 46, 55, 64, .. a) Tìm số hạng thứ 2018. b) Số 18031994; 15122018 có mặt trong dãy số trên không? Vì sao?

Question

Cho dãy số : 19, 28, 37, 46, 55, 64, ..
a) Tìm số hạng thứ 2018.
b) Số 18031994; 15122018 có mặt trong dãy số trên không? Vì sao?

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-07-05T19:32:29+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T19:33:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. Dãy số tự nhiên: 19; 28; 37; 46; 55; 64; … có

  Số thứ 2018 là: 9 x 2019 + 1 = 18172

  b. Số 20162017 có mặt trong dãy trên còn số 20172018 không thuộc dãy số trên. Vì: Dãy trên là dãy số khi chia cho 9 đều dư 1

  1
  2021-07-05T19:34:28+00:00

  Số thứ 1: 19=9×2+1

  Số thứ 2: 28=9×3+1

  Số thứ 3: 37=9×4+1

  ⇒Số thứ 2018: 9×2019+1=18172

  b, 18031994 không có mặt vì:

  18031994-1 không chia hết cho 9

  15122018 không thuộc dãy trên vì: 

  15122018-1 không chia hết cho 9

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )