Cho dãy số 3;6;9;… và dãy số 4;7;10; …số1999 có phải là một dãy số trên không? Vì sao?

Question

Cho dãy số 3;6;9;… và dãy số 4;7;10; …số1999 có phải là một dãy số trên không? Vì sao?

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-10-14T07:11:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:12:30+00:00

  Phải.Vì 3,6,9 mỗi số cách nhau 3 đơn vi,

  4,7,10 cũng vậy

  0
  2021-10-14T07:12:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   có! vì 3; 6; 9 đều cách nhau 3 đơn vị vì=3+3=6;6+3=9

  còn dãy số 4; 7; 10 cũng y chan vậy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )