Cho dãy số: 3; 8; 13; 18; … a) Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy b) Số 158 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy Giải thích cách làm của mình làm dễ

Question

Cho dãy số: 3; 8; 13; 18; …
a) Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy
b) Số 158 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy
Giải thích cách làm của mình
làm dễ hiểu nhất

in progress 0
Clara 3 tuần 2021-08-17T06:41:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:43:15+00:00

  a) Số đúng sau bằng số trước cộng với 5

      Số hạng thứ 100 của dãy là:

      100 × 5 – 2 = 498

      Tổng 100 số đầu tiên là:

      (3 + 498) × 100 : 2 = 25 050

  b) Ta có:

       3 + 5 × (a – 1) = 158 (a ẩn giá trị)

       5 × (a – 1) = 158 – 3

       5 × (a – 1) = 155

               a – 1 = 155 : 5

               a – 1 = 31

                    a = 32

      Vậy 158 là số hạng thứ 32 của dãy

  0
  2021-08-17T06:43:31+00:00

  =>3+5=8

  8+5=13

  13+5=18

  …………….

  Vậy quy luật là: Trước+5=Sau

   Số thứ 100 của dãy là :

      3 + 5 x  (100 – 1) = 498

  Tổng 100 số hạng của dãy là:

    (498 + 3) x 100 : 2=25050

  Ta có:

   3 + 5 .( x – 1)=158

  =>5 .(x-1) = 155

  =>x – 1=155 : 5=31

  =>x= 31 + 1

  =>32

  Vậy số 158 là số thứ 32.

  @Vuy

  O2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )