Cho dãy số: 5;8;11;14;…;290 A) Tính tổng các số hạng của dãy số B) Dãy số có bao nhiêu chữ số? C) Tìm số hạng thứ 43 của dãy số D) Số 183 có phải là

Question

Cho dãy số: 5;8;11;14;…;290
A) Tính tổng các số hạng của dãy số
B) Dãy số có bao nhiêu chữ số?
C) Tìm số hạng thứ 43 của dãy số
D) Số 183 có phải là số hạng của dãy số không?
Nếu có là số hạng thứ mấy?

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-07-27T02:40:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:41:59+00:00

  a, Tổng các số hạng của dãy số là:

  $(290+5)×[(290-5):3+1]:2=14160$

  b, Dãy số có số số hạng là:

  $(290-5):3+1=96$(số hạng)

  c, Số hạng thứ 43 của dãy số là:

  $5+(43-1)×3=131$

  d, `5-2=3` chia hết cho `3`

  `⇒183-2=181`

  Mà `181` ko chia hết cho `3`

  `⇒183` ko phải là số hạng của dãy số

   

  0
  2021-07-27T02:42:36+00:00

  a) số số hạng của dãy là:

  `(290-5):3+1=96`(số)

  b) tổng các số là:                                                                                                    `(290+5).94:2=13865`

  c) số hạng thứ 43 là                                                                                                `5+(43-1).3=140`

            

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )