cho dãy số sau 6 ; 14 ; 30 ; 54………………… tìm số hạng thứ 2021 ai giải hộ tui thương nek :)

Question

cho dãy số sau 6 ; 14 ; 30 ; 54………………… tìm số hạng thứ 2021 ai giải hộ tui thương nek 🙂

in progress 0
Audrey 5 tháng 2021-07-13T02:56:12+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T02:57:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số thứ 2=14=6+8×1

  Số thứ 3=30=6+8×1+8×2

  Số thứ 4=54=6+8×1+8×2+8×3

  ……

  Theo đúng quy luật trên

  Số thứ 2021=6+8×1+8×2+8×3+…+8×2020

                     =6+8x(1+2+3+…+2020)

                     =6+8x(1+2020)x2020:2

                     =16.329.686

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )