Cho dãy số ( Un) xác định bởi :{ U1 = 2 Un+1= Un+n , với mọi n>=1 ta có U11 bằng

Question

Cho dãy số ( Un) xác định bởi :{ U1 = 2 Un+1= Un+n , với mọi n>=1 ta có U11 bằng

in progress 0
Josephine 1 tháng 2021-08-05T16:09:48+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:11:02+00:00

  Đáp án: $U_{11}=57$

  Giải thích các bước giải:

  $U_{n+1}=U_n+n\rightarrow U_{n+1}-U_n=n$

  $\rightarrow U_{11}-U_{10}=10$

        $U_{10}-U_{9}=9$

        $U_{9}-U_{8}=8$

        ……

        $U_2-U_1=1$

  Cộng vế với vế ta được

  $U_{11}-U_1=10+9+8+7+…+1=55$

  $\rightarrow U_{11}-2=55$

  $\rightarrow U_{11}=57$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )