Cho dãy số1,2,3,4,5,6,7. Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số khi số 2,3,4 phải đứng cạnh nhau

Question

Cho dãy số1,2,3,4,5,6,7.
Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số khi số 2,3,4 phải đứng cạnh nhau

in progress 0
Eloise 4 tháng 2021-08-16T17:30:05+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T17:31:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  +) Coi 2,3,4 là 1 nhóm khi đó có 3! cách

  +) Nhóm các số còn lại có 4! cách 

  +) Có 5 vị trí để đặt nhóm 2.3.4

  Khi đó ta có số cách để lập các số tự nhiên có 7 chữ số khi số 2,3,4 phải đứng cạnh nhau: 3!.4!.5= 720 cách

  0
  2021-08-16T17:31:38+00:00

  Gọi số cần tìm là $\overline{abcdefg}$

  Đặt x = 234

  Ta có : Với a, b, c, d, e, f, g $\in$ {1,x,5,6,7} có $A^{\frac{4}{6}}$ số như vậy 

  Mặt khác khi hoán vị 3 số 234 ta được thêm 2 sổ thỏa mãn ycbt 

  Vậy có $360.3=1080$ (số thoả mãn yêu cầu bài toán) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )