Cho dd CH3CooH 2M phản ứng hoàn toàn với dd Na2Co3 thu được 2.24l Co2 (dktc)

Question

Cho dd CH3CooH 2M phản ứng hoàn toàn với dd Na2Co3 thu được 2.24l Co2 (dktc)

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-05T08:12:28+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T08:13:42+00:00

  Giải thích các bước giải:

   nCO2=$\frac{2,24}{22,4}$=0,1(mol)

  a) PTHH:          2CH3COOH+Na2CO3→2CH3COONa+H2O+CO2

                               0,2                                0,2                            0,1

  b) Theo pt=>nCH3COONa=0,2(mol)

                    =>mCH3COONa=0,2.82=16,4(g)

  c) Theo pt=>nCH3COOH=0,2(mol)

                    =>Vdd CH3COOH=$\frac{0,2}{2}$=0,1(l)=100ml

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )