cho dd naoh đến dự vào 200 ml dung dich nh4cl 0.5 M dun nong nhe . the tich chat khi thu duoc o dktc la

Question

cho dd naoh đến dự vào 200 ml dung dich nh4cl 0.5 M dun nong nhe . the tich chat khi thu duoc o dktc la

in progress 0
Natalia 3 tháng 2021-08-31T17:49:55+00:00 1 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:51:40+00:00

  Đáp án: $2,24l$

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{NH_4Cl}=0,2.0,5=0,1(mol)$

  Theo bài, $NaOH$ dư.

  $\Rightarrow n_{NH_3}=n_{NH_4Cl}=0,1(mol)$ (bảo toàn N)

  $V=0,1.22,4=2,24l$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )