cho ΔDEF có góc D=90độ EF=5cm DE=3cm.tính DF

Question

cho ΔDEF có góc D=90độ EF=5cm DE=3cm.tính DF

in progress 0
Adeline 6 ngày 2021-12-03T21:19:17+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:20:32+00:00

  vì $ΔDEF$ có góc $D=90$ độ nên $ΔDEF$ vuông tại $D$
  $⇒EF$ là cạnh huyền

  áp dụng py-ta-go: 

  $DE^2+DF^2=EF^2$

  $⇔DF^2=EF^2-DE^2=25-9=16$

  $⇒DF=4$ (cm)

   

  0
  2021-12-03T21:21:02+00:00

  Xét ΔDEF có góc D = 90 độ

  Áp dụng định lý Py – ta – go, ta có:

  ED² + DF² = EF²

  ⇔ DF² = EF² – ED² 

       DF² = 5²  – 3² 

       DF² = 16

  ⇒ DF = 4 (cm)

  Hình ở dưới:

  Mik vẽ bằng app nhé!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )