cho đèn 1 và đèn 2 cùng loại 1 nguồn điện công tắc dây điện câu a vẽ xơ đồ mạch điên gồm hai bóng mắc nối tiếp câu b khi công tắc đóng đèn vẫn ko sá

Question

cho đèn 1 và đèn 2 cùng loại 1 nguồn điện công tắc dây điện
câu a vẽ xơ đồ mạch điên gồm hai bóng mắc nối tiếp
câu b khi công tắc đóng đèn vẫn ko sáng nêu 2 trong số những chỗ hở mạch và cho biết cách khắc phục

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-10T17:22:02+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-10T17:23:18+00:00

    câu a) bạn tự vẽ nha

    câu b)cách khắc phục là mắt song song hai bóng đèn

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )