Cho denta có phương trình 3x + 5y -4 = 0. Viết phương trình tham số của denta

Question

Cho denta có phương trình 3x + 5y -4 = 0. Viết phương trình tham số của denta

in progress 0
Bella 14 phút 2021-10-04T05:03:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T05:05:04+00:00

  Đáp án:

  $ \begin{cases}x=0+5t\\y=\dfrac{4}{5}-3t\end{cases} $

  Giải thích các bước giải:

   Ta có :

  $VPCP:\vec{u}=(5;-3)$

  Điểm thuộc đường thẳng :

  Cho $x=0\to y=\dfrac{4}{5}$ ta có điểm $(0;\dfrac{4}{5})$
  PTTS:

  $ \begin{cases}x=0+5t\\y=\dfrac{4}{5}-3t\end{cases},t\in R $

  0
  2021-10-04T05:05:28+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  Trả lời:

  $Δ:3x+5y-4=0$

  $⇒Δ$ đi qua $M(-2;2)$ và $Δ$ có $VTPT:\,\vec{n}=(3;5)$

  $⇒Δ$ có $VTCP:\,\vec{u}=(5;-3)$

  $⇒PTTS$ của $Δ:\,\begin{cases}x=-2+5t\\y=2-3t\end{cases}\,\,\,(t \in \mathbb R)$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )