Cho điểm O nằm giữa hai điểm A và B,điểm B nằm giữa hai điểm A và C.Giải thích vì sao: a)Hai tia BO,BC đối nhau b)Điểm B nằm giữa hai điểm O và C

Question

Cho điểm O nằm giữa hai điểm A và B,điểm B nằm giữa hai điểm A và C.Giải thích vì sao:
a)Hai tia BO,BC đối nhau
b)Điểm B nằm giữa hai điểm O và C

in progress 0
Kinsley 3 tuần 2021-07-08T17:27:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:28:52+00:00

  a/ Vì BO và Bc cùng chung gốc B

  b/ Vì ddiemr B là tia gốc

  0
  2021-07-08T17:29:19+00:00

  Vi BO VA BC CUNG GOC B
  VI DIEM B LA TIA GOC

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )