cho diện tích hình tam giác ABC là 10m2 thêm cạnh CD cạnh BD gấp đôi cạnh BC tính diện tích hình tam giác ABD

Question

cho diện tích hình tam giác ABC là 10m2 thêm cạnh CD cạnh BD gấp đôi cạnh BC tính diện tích hình tam giác ABD

in progress 0
Melody 15 phút 2021-10-05T01:25:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T01:26:11+00:00

  Đáp án:

   20m²

  Giải thích các bước giải:

  Kí hiệu diện tích là S

  SABD=gấp 2 lần SABC(chiều cao = nhau = chiều cao hình tam giác, đáy BD gấp 2 lần BC)

  Nên SABD là: 10×2=20(m²)

  Đ/S: 20m²

  Xong rồi đó. Đây là bạn so sánh nha bạn.

  0
  2021-10-05T01:26:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Kí hiệu diện tích là S

  SABD=gấp 2 lần SABC(chiều cao = nhau = chiều cao hình tam giác, đáy BD gấp 2 lần BC)

  Nên SABD là: 10×2=20(m²)

  Đ/S: 

  chúc bn học tốt nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )