cho độ tan ở 20oC của na2so4 là 26g , hãy cho biết để hòa tan 100g dung dịch bão hòa cần lấy bao nhiêu gam na2so4 và bao nhiêu nước ?

Question

cho độ tan ở 20oC của na2so4 là 26g , hãy cho biết để hòa tan 100g dung dịch bão hòa cần lấy bao nhiêu gam na2so4 và bao nhiêu nước ?

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-01T10:44:06+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T10:45:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-01T10:45:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ở $20^oC$ , $S_{Na_2SO_4} = 26(gam)$ , tức là :

        26 gam $Na_2SO_4$ được hòa tan tối đa trong 100 gam nước tạo thành 126 gam dung dịch bão hòa

  Vậy x gam  $Na_2SO_4$ được hòa tan tối đa trong   y   gam nước tạo thành 100 gam dung dịch bão hòa

  $⇒ x = \frac{100.26}{126} = 20,63(gam)$

  $⇒ y = 100 – 20,63 = 79,37(gam)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )