cho đồ thị hàm số y=f(x)=ax+2 có đồ thị đi qua điểm A(a-1,a^2+a) a, tìm a b, với a vừa tìm được, tìm giá trị của x thỏa mãn f(2x-1)=f(1-2x)

Question

cho đồ thị hàm số y=f(x)=ax+2 có đồ thị đi qua điểm A(a-1,a^2+a)
a, tìm a
b, với a vừa tìm được, tìm giá trị của x thỏa mãn f(2x-1)=f(1-2x)

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-09-15T19:43:52+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:45:41+00:00

  Đáp án:

   a. a=1

  b. x=0,5

  Giải thích các bước giải:

  $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} \mathrm{a.\ A\left( a-1,a^{2} +a\right) \ thuộc\ đồ\ thị\ hàm\ \ số\ y=f( x)}\\ \mathrm{\Rightarrow a^{2} +a=a( a-1) +2}\\ \mathrm{\Rightarrow 2a=2\ \Rightarrow a=1}\\ \mathrm{Vậy\ a=1\ là\ \ giá\ \ trị\ cần\ tìm.}\\ \mathrm{b.\ f( 2x-1) =f( 1-2x)}\\ \mathrm{\Leftrightarrow 2x-1+2=1-2x+2}\\ \mathrm{\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}}\\ \mathrm{Vậy\ với\ \ a=1,\ thì\ x=\frac{1}{2} \ là\ \ giá\ \ trị\ cần\ tìm.} \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )