cho đoạn AB = 40cm và C thuộc AB sao cho AC bằng 3CB. Tính AC, CB. Lấy M thuộc AC sao cho C là trung điểm của BM. Tính BM, AM và cho nhận xét. Lớp 6

Question

cho đoạn AB = 40cm và C thuộc AB sao cho AC bằng 3CB. Tính AC, CB. Lấy M thuộc AC sao cho C là trung điểm của BM. Tính BM, AM và cho nhận xét. Lớp 6

in progress 0
Josephine 1 tuần 2021-12-04T06:47:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:49:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ab=40

  ac=3cb chia ab làm 4 phần lấy c gần b.

  ac+cb=ab suy ra 3cb+cb=40 suy ra cb=10

  do đó ac=30

  vì c là trung điểm của bm nên cb=cm=10 

  do đó bm=bc+cm=10+10=20

  am=ab-bm=40-20=20

  nhận xét: m là trung điểm của ab

  0
  2021-12-04T06:49:19+00:00

  Ta có : AB=40

  ⇒ AC=3CB chia AB làm 4 phần lấy C gần B.

  ⇒ AC+CB=AB suy ra 3CB+CB=40 nên CB= 10 cm

  ⇒ AC = 30

  ⇒ vì c là trung điểm của bm nên cb=cm=10 

  ⇒ do đó BM=BC+CM=10+10=20

  AM=AB-BM=40-20=20

  nhận xét: M là trung điểm của AB

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )