Cho đoạn mạch trong đó có R2 mắc nối tiếp với R1 và có R3 mắc song song với R4 . Cho E=4(v) ; r=0,4 ôm ; R1=4 ôm ; R2=R3= R4=2 ôm Tính a/ Đ

Question

Cho đoạn mạch trong đó có R2 mắc nối tiếp với R1 và có R3 mắc song song với R4 . Cho E=4(v) ; r=0,4 ôm ; R1=4 ôm ; R2=R3= R4=2 ôm Tính a/ Điện trở tương đương mạch ngoài. b/ Cường độ dòng điện và hiệu điện thế mạch ngoài. c/ Điện năng tiêu thụ trên R1 trong 20 phút. d/ Công suất tỏa nhiệt trên R3

in progress 0
Melody 4 ngày 2021-12-05T07:45:35+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:46:50+00:00

  Đáp án:

  $R=7\Omega$

  $I\approx 0,54A$

  $U\approx 3,78V$

  Giải thích các bước giải:

  a, Điện trở mạch ngoài:

  $R=R_1+R_2+\frac{R_3.R_4}{R_3+R_4}=4+2+\frac{2.2}{2+2}=7\Omega$

  b, Cường độ dòng mạch ngoài là:

  $I=\frac{E}{r+R}=\frac{4}{0,4+7}\approx 0,54A$

  Hiệu điện thế mạch ngoài là:

  $U=R.I=7.0,54\approx 3,78V$

  c, Công suất của $R_1$ là:

  $P_1=I^2.R_1=0,54^2.4\approx 1,17W$

  => Điện năng tiêu thụ sau 20p là:

  $E_1=P_1.t=1,17.20.60\approx 1399,68Jun$

  c, Cường độ dòng qua $R_3$ là:

  $I_3=\frac{I}{2}=\frac{0,54}{2}=0,27A$

  => Công suất của $R_3$ là:

  $P_3=R_3.I_3^2=2.0,27^2\approx 0,15W$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )