Cho đoạn thẳng AB=4cm . Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC=3cm. a) Tính BC b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC , sao cho BD=2cm . Tính CD c) Điểm C

Question

Cho đoạn thẳng AB=4cm . Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC=3cm.
a) Tính BC
b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC , sao cho BD=2cm . Tính CD
c) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AD không ? Tại sao
giúp mik vs giả hết các bước ra nhé

in progress 0
aikhanh 6 ngày 2021-12-03T22:10:02+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:11:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-03T22:11:22+00:00

  Trả lời:a,BC=AB-AC 

  BC=4-3=1(cm)

  BC=1(cm)

  b,CD=CB+BD

  CD=1+2=3(cm)

  CD=3(cm)

  c,Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AD.Vì AC=CD

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )