Cho đoạn thẳng AB=6cm lấy m là trung điểm của đoạn thẳng AB .Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm và đường tròn tâm B bán kính 5cm cắt nhau tại C và D a x

Question

Cho đoạn thẳng AB=6cm lấy m là trung điểm của đoạn thẳng AB .Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm và đường tròn tâm B bán kính 5cm cắt nhau tại C và D
a xác định vị trí các điểm A,D,M đối với vị trí đường tròn B;5cm
b.tính chu vi của tứ giác ACBD

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-08-05T01:44:16+00:00 1 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:45:54+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a) A nằm ngoài đường tròn ( B; 5cm) vì BA = 6cm > 5cm.

  M nằm trong đường tròn ( B; 5cm)     vì BM =3cm < 5cm.

  D nằm trên đường tròn ( B; 5cm)vì BD = 5cm

  b) Chu vi của tứ giác ACBD = AC + BC + BD + AD = 14cm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )