Cho đoạn thẳng AB dài 4cm . Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 1cm . a, Tính CB

Question

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm . Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 1cm . a, Tính CB b, Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = 2cm . Tính CD [Ghi rõ lời giải ]

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-10T09:32:49+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T09:34:47+00:00

  Đáp án:

  A. Độ dài đoạn cb là

  Cb=ab-ac=4-1=3

  B. Độ dài đoạn CD là

  Cd=cb+bd=4+2=6

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )