Cho đoạn thẳng AB,điểm M nằm trên đường trung trực của AB.So sánh độ dài các đọạn thẳng MA và MB (SGK T120)

Question

Cho đoạn thẳng AB,điểm M nằm trên đường trung trực của AB.So sánh độ dài các đọạn thẳng MA và MB (SGK T120)

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-08-19T19:01:09+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-19T19:02:19+00:00

    Hình 48a: Ta có AM + MB = AB

    Hình 48b: Ta có AM + MB = AB

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )