Cho đoạn thẳng AB, vẽ tia BC đối đỉnh vs AB sao cho AB=AC và AI=2/3.AB CMR: AI=1/3.AC

Question

Cho đoạn thẳng AB, vẽ tia BC đối đỉnh vs AB sao cho AB=AC và AI=2/3.AB
CMR: AI=1/3.AC

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-10-02T15:23:19+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:24:30+00:00

  Mình sửa đề chút nhé:

  Cho đoạn thẳng AB, vẽ tia BC là tia đối của tia AB sao cho AB=AC và IB=2/3.AB
  CMR: AI=1/3.AC

  Ta có: AI + IB = AB

  Mà BI = $\frac{2}{3}$ AB

  ⇒ AI = $\frac{1}{3}$  AB

  Mà AB = AC (gt)

  ⇒ AI = $\frac{1}{3}$  AC

   

  0
  2021-10-02T15:24:43+00:00

  Cho đoạn thẳng AB, vẽ tia BC đối đỉnh vs AB sao cho AB=AC và AI=2/3.AB CMR: BI=1/3.AC

  AB=AI+BI

  mà AI=2/3*AB

  =>BI=(1-2/3)*AB

  =>BI=1/3*AB

  mà AB=AC

  =>BI=1/3*AC

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )