Cho đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại trung điểm mỗi đoạn. Trên tia AD lấy điểm N sao cho D là trung điểm AN và trên tia AB lấy điểm M sao cho B là tru

Question

Cho đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại trung điểm mỗi đoạn. Trên tia AD lấy điểm N sao cho D là trung điểm AN và trên tia AB lấy điểm M sao cho B là trung điểm AN. CM 3 điểm C,M,N thẳng hàng. (bạn nao bt thì giúp mình nha)

in progress 0
Gabriella 2 tuần 2021-07-11T14:09:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:10:48+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Gọi I là giao điểm của AC và BD
  Theo giả thiết, I là trung điểm AC và BD

  I, B lần lượt là trung điểm của AC và AM nên IB là đường trung bình trong tam giác AMC. Do đó, IB//MC.

  I, D lần lượt là trung điểm của AC và AN nên ID là đường trung bình trong tam giác ANC. Do đó, ID//NC.

  Mặt khác, B, I, D thẳng hàng nên IB//ID//MC//NC

  Vậy M, C, N thẳng hàng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )