Cho đoạn thẳng PQ= 8cm . Lấy M thuộc PQ sao cho PM= 4cm a) Tính MQ b) Trên tia đối của tia PQ lấy I sao cho PI= 4cm .Tính PM c) P có là trung điểm

Question

Cho đoạn thẳng PQ= 8cm . Lấy M thuộc PQ sao cho PM= 4cm
a) Tính MQ
b) Trên tia đối của tia PQ lấy I sao cho PI= 4cm .Tính PM
c) P có là trung điểm của IM không? Vì sao?
Trả lời chính xác giúp em ạ em cảm ơn và tặng 5 sao

in progress 0
Gabriella 1 năm 2021-11-30T12:52:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T12:53:46+00:00

  a) 

  ta có QM+PM=8cm

                    QM=8-PM

                    QM=8-4

                    QM=4cm

  b) ( đề sai ngta đã cho PM=4cm r nên đề sai á, theo tui đề đúng là tính QI tui sẽ lm tính QI nhé )

  ta có QI=QP+PI

           QI=8+4

            QI=12cm

  c) 

  P là trung điểm của IM vì

  MP=OI=4 cm 

  0
  2021-11-30T12:54:04+00:00

  Đáp án:

  `a)`

  Ta có : `PQ = 8cm, PM = 4cm`

  `⇒ M` nằm giữa `P` và `Q`

  `⇒ PM + MQ = PQ`

  `⇒ 4 + MQ = 8`

  `⇒ MQ = 8 – 4`

  `⇒ MQ = 4cm`

  `b)`

  Đề bài cho `PM = 4cm` rồi nhé em

  `c)`

  Ta có : `IP = 4cm, PM = 4cm`

  `⇒ P` là trung điểm của `IM` (vì `IP = PM = 4cm`)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )