Cho đoạn thơ :thân em vừa trắng lại vừa tròn bẩy nổi ba chìm với nước non rắn nát bạc dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son . tìm từ hán việt tro

Question

Cho đoạn thơ :thân em vừa trắng lại vừa tròn bẩy nổi ba chìm với nước non rắn nát bạc dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son . tìm từ hán việt trong đoạn văn và giải thích nghĩa
Giúp với ạ đang cần gấp ạ

in progress 0
Kinsley 8 giờ 2021-11-26T06:34:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T06:35:13+00:00

  Từ Hán Việt: không có.

  Bài bánh trôi nước không sử dụng từ Hán Việt. Vì bà Hồ Xuân Hương là bà chúa thơ nôm. Các bài thơ của bà sử dụng hoàn toàn bằng tiếng nôm không sử dụng từ Hán Việt.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  0
  2021-11-26T06:35:26+00:00

  bài ko có từ hán việt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )