Cho đoạn trích : “ Không cuộc đời chưa hẳn đáng buồn hay vẫn đáng buồn theo một nghĩa khác …. chứ không chịu bán đi một sào “ A. Xác định các PTB

Question

Cho đoạn trích :
“ Không cuộc đời chưa hẳn đáng buồn hay vẫn đáng buồn theo một nghĩa khác …. chứ không chịu bán đi một sào “
A. Xác định các PTBĐ được sử dụng trong đoạn trích
B. Em hãy cho biết nội dung của đoạn trích

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-11-08T21:19:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:20:21+00:00

  1 . Xác định các PTBĐ được sử dụng trong đoạn trích

  PTBĐ : tự sự + miêu tả +_ biểu cảm

  .2   Em hãy cho biết nội dung của đoạn trích

  Cái chết của Lão Hạc

  0
  2021-11-08T21:21:08+00:00

  1 . PTBĐ : Tự Sự +Miêu Tả+Biểu Cảm

  2.Nội dung của đoạn tríchnói về  cái chết của Lão Hạc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )