cho đoạn trích sau: “Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quí. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng

Question

cho đoạn trích sau:
“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quí. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi được cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phẩn của chúng ta là làm cho nhưng của quí kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến “

in progress 0
Ruby 3 tuần 2021-08-20T05:28:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:29:47+00:00

  d ) Qua lời căn dặn của Bác đối với mọi người trọng đoạn văn trên, em thấy mình cần làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta? 

  Trả lời: em cần phải học tập thật tốt, tích cực để sau này có thể đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, giúp đất nước tiến lên trên con đường hiện đại hoá, công nghiệp hoá để đất nước Việt Nam trở thành một nước phát triển và có tiềm lực về mọi mặt 

  Nocopy 

  @gladbach

  0
  2021-08-20T05:30:05+00:00

  Giữ gìn,trân trọng truyền thống văn hóa

  Học tập.lao động tốt

  Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy

  Yêu Tổ quốc,Yêu đồng bào

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )