cho đoạn trích sau: “Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quí. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng

Question

cho đoạn trích sau:
“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quí. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi được cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phẩn của chúng ta là làm cho nhưng của quí kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến ”
a) XĐ PTBD
b) Nội dung chình của văn bản
c) XĐ biện pháp nghệ thuật (biện pháp tu từ) sử dụng trong văn bản chỉ ra và nêu tác dụng
d) XĐ câu rút gọn có trong văn bản, cho biết rút gọn phần nào? Mục đích của việc rút gọn?
đoạn trích 2
Vầng trăng vàng thắm đang từ từ nhô lên sau lũy tre làng. Làn gió nồm nam thổi mát rượi. Trăng óng ánh trên hàm răng, trăng đậu vào đáy mắt. Trăng ôm ấp mái tóc bạc của các cụ già. Khuya. Làng quê em đã vào giấc ngủ. Chỉ có vầng trăng vẫn thao thức như canh gác trong đêm.
(Theo Phan Sĩ Châu, Tiếng Việt 3, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019)
1. Xác định phương thức biểu đạt.
2. Xác định một quan hệ từ và nêu ý nghĩa
3. Tìm câu đặc biệt.
4. Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản và nêu tác dụng.

in progress 0
Anna 1 tháng 2021-09-11T11:39:36+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:40:51+00:00

  Case Closed !!! That is anwser !

  1.Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm“tinh thần yêu nước của nhân dân ta”

  2.Nội dung chính của đoạn văn nói về lòng nồng nàn yêu nước của dân tộc Việt Nam trong lịch sử dân tộc và cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.Tinh thần yêu nước được so sánh với của quý.

  3.Câu so sánh:Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quí.

  4.Câu rút gọn:

  +Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi được cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

  +Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo

  Tác dụng:làm câu văn hay hơn,liệt kê.

  5.”Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày”

  Có hai cặp chủ vị :

  +Cặp đầu :Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày

  +Cặp hai :những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày 

  Xác định:

  Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày

  Chủ ngữ:Bổn phận của chúng ta

  Vị ngữ:làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày

  Những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày 

  Chủ ngữ:Những của quý kín đáo

  Vị ngữ:đều được đưa ra trưng bày

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )