cho đoạn trính trên ” Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc……ta cũng vui lòng ” tác dả sử dụng biện pháp tu từ gì ? nêu tác dụng

Question

cho đoạn trính trên ” Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc……ta cũng vui lòng ” tác dả sử dụng biện pháp tu từ gì ? nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-08-05T17:17:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:19:22+00:00

  Biện pháp tu từ:

  -So sánh: “như đem thịt mà nuôi hổ đói”,

  -liệt kê

  -phép đối , câu văn biền ngẫu: sinh phải thời loạn lạc>< lớn gặp buổi gian nan,….uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng triều đình>< đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ

  0
  2021-08-05T17:19:35+00:00

                     bài làm

  trong đoạn trích trên , tác giả sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ ( các từ để gọi sứ giả : cú diều , dê chó , hổ đói ) -> thể hiện thái độ , khinh bỉ , coi thường giặc , phẫn uất vì thái độ của giặc đối với triều đình .

  + biện pháp tu từ : liệt kê , nói quá -> tác dụng : thể hiện nỗi lòng căm thù giặc và lòng yêu nước thiết tha .

  ( ngoài lề ) ngoài những biện pháp tu từ trên tác giả còn sử dụng những từ ngữ gợi tả , biểu cảm , các động từ mạnh với giọng văn đanh thép , mạnh mẽ , dồn dập .

  CHÚC BẠN HỌC TỐT , MONG CTLHN CHO NHÓM !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )