Cho đoạn văn ăn từ (trong thực tế đến sáng ô thứ 34 của bàn cờ) trong văn bản bài toán dân số ngữ văn 8. Cho biết : Câu 1: phương thức biểu đạt Câu

Question

Cho đoạn văn ăn từ (trong thực tế đến sáng ô thứ 34 của bàn cờ) trong văn bản bài toán dân số ngữ văn 8.
Cho biết :
Câu 1: phương thức biểu đạt
Câu 2: nhiều tác dụng của dấu ngoặc đơn.
Câu 3: các phương pháp thuyết minh được sử dụng.
Câu 4: nội dung chính của đoạn văn.

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-10-13T02:30:29+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T02:32:27+00:00

  1.Phương thức biểu đạt là tự sự.

  2.Tác dụng của dấu ngoặc kép là nói lên sự gia tăng dân số tới mức báo động.

  3.Các phương pháp thuyết minh được sủ dụng dùng để cho biết số liệu, giải thích, liệt kê và phân tích.

  4.Nội dung chính của đoạn văn nói lên sự gia tăng dân số khủng khiếp của mỗi gia đình.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT
  xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )