Cho đơn thức A= ( -1/2 x^2 y).(-2xy)^2 A) Thư gọn đơn thức A B) Tìm hệ số và bậc của đơn thức A. Giúp mình vs ạ, mình cần gấp

Question

Cho đơn thức A= ( -1/2 x^2 y).(-2xy)^2
A) Thư gọn đơn thức A
B) Tìm hệ số và bậc của đơn thức A.
Giúp mình vs ạ, mình cần gấp

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-10-13T05:40:44+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:42:29+00:00

  Đáp án:

   `↓↓`

  Giải thích các bước giải:

   `a)A=(-1/2x^2y).(-2xy)^2`

  `=(-1/2x^2y).4x^2y^2`

  `=(-1/2.4).(x^2.x^2).(y.y^2)`

  `=-2x^4y^3`

  `b)` Hệ số của đơn thức `A:-2`

  Bậc của đơn thức `A:4+3=7`

  0
  2021-10-13T05:42:33+00:00

  Đáp án + giải thích các bước giải:

  a) `A=(-1/2 x^2y)(-2xy)^2`

  `=(-1/2 x^2y)(4x^2y^2)`

  `=-1/2 . 4 .x^2 . x^2 . y . y^2`

  `=-2x^4y^3`

  b) Hệ số: `-2`

  Bậc `7`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )