cho đơn thức : A= ( -2/17 x^3y^5 ) * 34/5 x^2y thu gọc đa thức A= -68/85x^5y^6 Tính giá trị của đơn thức thu được tại x = –1; y = –1 giúp mik nha MỌI

Question

cho đơn thức : A= ( -2/17 x^3y^5 ) * 34/5 x^2y
thu gọc đa thức A= -68/85x^5y^6
Tính giá trị của đơn thức thu được tại x = –1; y = –1
giúp mik nha MỌI NGƯỜI CHỈ RÕ CÁCH GIẢI CHO MIK NHA
AI NHANH NHẤT SẼ VOTE 5* + THANKS + CTLHN daichik7 giúp mik vs

in progress 0
Ruby 19 phút 2021-10-04T07:44:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T07:45:20+00:00

  `A = (-2/17 x^3y^5) . 34/5 x^2y`

  `= (-2/17 . 34/5) . (x^3.x^2) . (y^5.y)`

  `= -4/5 x^5y^6`

  Thay `x=-1, y=-1` vào `A` có:

  `A = -4/5 . (-1)^5 . (-1)^6 = 4/5`

  Vậy `A=4/5` tại `x=y=-1`

  0
  2021-10-04T07:45:59+00:00

  đề bài là yêu cầu thu gọn đa thức và tính giá trị đơn thức đúng ko bạn mình làm như thế nha

  A= -68/85x^5y^6

  A=-4/5x^5y^6

  thay x=-1,y=-1 vào đơn thức A= ( -2/17.x^3.y^5 ) .34/5. x^2.y ta có :

  A=(-2/17.(-1)^3.(-1)^5).34/5.(-1)^2.(-1)

  A= -2/17.34/35

  A=-4/35

  xin hay nhất ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )