Cho đơn thức: A = (-25x2y)(158xy2)(-x3y2) a) Thu gọn, tìm bậc của đơn thức b) Biếtx3=y2và x + 3y = 3. Tính giá trị của đơn thức A

Question

Cho đơn thức: A = (-25x2y)(158xy2)(-x3y2)
a) Thu gọn, tìm bậc của đơn thức
b) Biếtx3=y2và x + 3y = 3. Tính giá trị của đơn thức A

in progress 0
Clara 1 ngày 2021-09-08T13:32:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:34:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A = (-25x2y)(158xy2)(-x3y2)

    = (-50xy)(316xy)(-6xy)

    = 94800$x^{3}$ $y^{3}$ 

  b. x3=y2    (1)

      x + 3y = 3 (2)

  => x= 3 – 3y 

  thay (2) vào (1)

  ta có: 9 – 9y = 2y

  => y = 9/11

  =>x = 6/11

  Giá trị biểu thức A

  A = 94800$x^{3}$ $y^{3}$ 

     = 94800 * (6/11)^3 * (9/11)^3

    

  0
  2021-09-08T13:34:28+00:00

  a)A=(-25.158)(x².x.x³)(y.y².y²)

  A=-3950$x^{6}$ $y^{5}$ 

  Bậc 11

  b)x/3=y/2 =x+3y/3+6 =3/9 =1/3

  ⇒x=1;y=2/3

  Thay vào A=-3950$x^{6}$ $y^{5}$ ta có

  A=-3950.1^6.2/3^5

  =-$\frac{126400}{243}$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )